Loading...

Anglie – Margate

Anglie – Margate

týdenní pobyt v přímořském anglickém městě

ubytování v hostitelských rodinách

interaktivní výuka a intenzivní konverzace s rodilými mluvčími

návštěva okouzlujících míst – Londýn, Canterbury, Rochester

Program

1. den

Odjezd večer z ČR, trajektem z Francie do Anglie

2. den

Ráno příjezd a seznámení s městečkem Margate, setkání s hostitelskými rodinami, ubytování se, večeře v rodinách

3. den

Snídaně, dopoledne rozřazení do skupin + výuka v jazykové škole, odpoledne výlet do města Canterbury – prohlídka města, katedrála, návrat do hostitel. rodin, večeře

4. den

Snídaně, celodenní výlet do Londýna - procházka od Tower of London podél Temže k London Eye, pěší prohlídka s průvodcem Westminster Abbey, Houses of Parliament, Big Ben, Buckingham Palace, Oxford Street a British Museum, návrat do hostitel. rodin, večeře

5. den

Snídaně, dopoledne výuka v jazykové škole + předání certifikátů za absolvování kurzu, odpoledne výlet do města Rochester – prohlídka města, katedrála, hrad, návrat do hostitel. rodin, večeře

6. den

Snídaně, výlet do města Dover – prohlídka města / white cliffs, ( hrad), odjezd trajektem 7. den příjezd v odpoledních hodinách do ČR

*návrh programu se upravuje na základně individuální dohody se školou

Základní cena zahrnuje

4 x nocleh v hostitelských rodinách

4 x polopenze (snídaně, večeře) v rodinách

4 x obědový balíček

2 x 4,5 lekce á 50 min., výuka angličtiny s místními lektory certifikát jazykové školy o absolvování kurzu

certifikát jazykové školy o absolvování kurzu

1 pedagogický dozor na 10 žáků – ZDARMA

doprava autobusem, trajekty Francie - Anglie - Francie

služby kvalifikovaného průvodce po celou dobu zájezdu

pojištění léčebných výloh pro cesty a pobyt

pojištění CK proti úpadku dle zákona 159/99 Sb. a DPH

Základní informace

Délka: 5 dnů (+2 dny cesty)

Termíny: celoročně

Ubytování: v hostitelských rodinách

Jazyková škola: English in Margate

Věk žáků: 9 – 19 let (1. stupeň, 2. stupeň ZŠ; SŠ)

Orientační cena

11.890 ,- Kč /osoba (základní cena)

12. 350 ,- Kč/osoba (se vstupy do zvýrazněných objektů v programu)

12.750 ,- Kč / osoba (se vstupy do zvýrazněných objektů v programu + vstup na London eye / do hradu Dover)